blank

Iskanje:

Pridobivanje soli

Pridobivanje soli iz morske vode

Izparevanje morske vode je najstarejši način za pridobivanje soli. V plitvih obalnih področjih se nahajajo en za drugim najmanj trije plitki bazeni., ki so med seboj povezani s premičnimi pregradami. Morsko vodo spustijo v prvi bazen, zaradi izparevanja vode. Slanico spustijo v naslednji, malo manjši in tako naprej. Raztopina soli se tako vedno bolj koncentrira. V zadnjem bazenu sol izkristalizira iz zgoščene raztopine, nato jo nagrabijo v velike kupe.

 

Pri obrtnem pridobivanju soli postopno večkratno koncentriranje in mehansko grabljenje soli na kupe povzroči selekcioniranje različnih soli, tako da dobijo skoraj izključno natrijev klorid, medtem ko se spremljajoče soli in drugi elementi povečini izločijo.

 

Suho pridobivanje kamene soli

Najpomembnejše pri pridobivanju kamene soli je, da se pridobijo po možnosti čim večji kristali in da se soli po tem ne raztopi in tako v ponovni kristalizaciji naprej predeluje v čisto kuhinjsko sol, kakor se to žal redno dogaja v industrijski pridelavi soli. Rafinirana kuhinjska sol vsebuje do 99,5% natrijevega klorida, se pravi, da so ji odvzeli vse spremljajoče elemente, minerale, kakor tudi vse pomembne, koristne informacije.

 

V rudnikih pridobljeno sol danes praviloma najprej raztopijo v vodi in nato predelujejo ter rafinirajo. Danes slanice ne izparevajo več v odprtih ponvah, ampak v popolnoma avtomatiziranih procesih v velikih uparjalnikih. Spremljajoče soli že prej z dodajanjem apnenca in sode ločijo iz slanice. Končni proizvod, jedilna sol, vsebuje med 99,5% in 99,99% čistega natrijevega klorida. Z dodajanjem snovi proti strjevanju, da se solni kristali lepo sipajo iz solnice so solni kristali ponavadi prevlečeni z natrijevim karbonatom (E500), silicijevim dioksidom (E551) ali natrijevim ferocianidom (E535).

Kdor je prepričan, da nam narava nudi vse najboljše, ima tudi svoje mnenje o umetnem jodiranju in fluoriranju soli, tako da na tem mestu razprava o tem ni potrebna.

 

What Is Good About Himalayan Salt Rock? thumbnail

 

Vir: Dr. Jürgen Weihofen – HIMALAJSKA KRISTALNA SOL

 

 

 

banner
banner
banner
 
banner