blank
VRSTE ŠKODLJIVIH SEVANJ
VRSTE ŠKODLJIVIH SEVANJ

Vrste škodljivih sevanj:

  • globalne mreže: Hartmanova mreža, Curryeva mreža,
  • podzemni vodni tokovi,
  • geološki prelomi,
  • tehnična sevanja.

Globalne mreže

Hartmanova mreža

Odkril jo je dr. med. Ernst Hartmann. Teče v pasovih v smeri sever - jug in vzhod - zahod. Razdalje med sredinama dveh sosednjih pasov v smeri sever - jug je 2 m, v smeri vzhod - zahod pa 2,5 m; širina pasov pa je cca 20 cm. Največja škodljivost sevanja te mreže je v presečiščih (vozliščih).

Curryjeva mreža

Odkril jo je dr. med. Manfred Curry. Mreža je diagonalna, saj tečejo njene diagonale v smeri sever - jug. Razdalje med dvema sosednjima pasovoma so 3,5 m, širina pasov pa je 0,5 m. Tudi pri tej mreži velja, da so škodljiva le vozlišča.

Hartmanova in Curryjeva mreža

Hartmanova in Curryjeva mreža

Podzemni vodni tokovi

Podzemni vodni tokovi tečejo v različnih globinah in širinah, pod različnimi nakloni. Najmočnejši in najbolj škodljiv je vertikalni signal, medtem ko so vsi ostali stranski signali manj škodljivi. Intenziteta je odvisna od velikosti toka, strukture materiala skozi katerega teče, hitrosti toka, od nagiba toka in od vrste oz. škodljivosti rudnin in mineralov, skozi katere teče. Sevanje je produkt trenja molekul vode in kamenine. Sevanje poteka navpično od podzemnega toka na površino; žarki tvorijo širino
vodnega toka. To sevanje se imenuje epicentrično sevanje in je škodljivo.

Iz slike je razvidno, da leži postelja na mestu, kjer se križajo
Hartmanova - Curryjeva mreža in podzemni tok.
Čez čas lahko ta oseba resno zboli.

Geološki prelomi

Ugotavljamo jih predvsem v alpskem svetu in tudi pri teh so intenzitete sevanj različne. Vertikalni in horizontalni premiki v zemeljski skorji so posledica geoloških prelomnic, ki povzročajo ob svojem trenju sevanja.

Tehnična sevanja

Tehnične naprave (ekrani televizorjev in računalnikov, vtičnice, nočne svetilke in radijske ure, gospodinjski aparati) oddajajo elektromagnetna sevanja. Znatnejšo nevarnost predstavljajo TV sprejemniki in računalniki. Posledica njihovega sevanja so živčne, psihične in telesne težave ter neplodnost. Takšni ekrani so še posebej škodljivi na delovnih mestih, kjer ob njih presedimo po več ur. Škodljivi so tudi veliki transformatorji, daljnovodi, radijski in televizijski oddajniki, razdelilne transformatorske postaje, zlasti če so v naši neposredni bližini.

Današnja znanost potrjuje, da škodljiva sevanja direktno vplivajo na počutje in zdravje ljudi. Dr. med. Ernst Hartman, vodja raziskovalnega centra za geologijo, poudarja: "Rak je bolezen, pogojena z mestom življenja nad geopatogenimi (zemeljsko škodljivimi) mesti."

B. Plohl v svoji knjigi "Podzemna sevanja - vzrok bolezni in raka" pravi: "Vse bolezni ljudi, živali in rastlin imajo svoj primarni vzrok v raznih sevanjih, katera slabijo organizem in ga tako naredijo občutljivejšega za bolezni."

banner
banner
banner