blank
Pravno obvestilo

Namen tega spletnega portala je predstaviti splošne informacije o podjetju TARA Rade Stamenkovič s.p. (v nadaljevanju TARA), njegovem poslovanju ter storitvah. Prosimo vas, da natančno preberete to obvestilo, ki se nanaša na vsakogar, ki obišče to spletno stran.
Če boste še naprej uporabljali to spletno stran, ste pristali na pravila, ki jih vsebuje obvestilo.

Ko brskate po domači strani TARA, ste anonimni. Osebnih podatkov ne zbiramo. Pri nekaterih razdelkih naših spletnih strani se lahko zgodi, da nam boste - zaradi korespondence, nakupa, ali sodelovanja v spletnih raziskavah - prostovoljno zaupali svoje osebne podatke kot so: ime, elektronski naslov, itd.  TARA jamči, da bo osebne podatke varoval kot zaupne.

Vse informacije (pisne in slikovne) vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, ne smejo biti reproducirani brez pisne privolitve lastnika, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja TARA.

Blagovne znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke in v lasti njihovih spoštovanih lastnikov.

Te spletne strani vsebujejo tudi informacije tretjih in povezave s spletnimi stranmi tretjih. Kjerkoli je po naši oceni to praktično, je to ustrezno označeno. Vendar podjetje TARA ni odgovorno za njihovo vsebino. Povezave do drugih spletnih strani nudi TARA le kot ugodnost za uporabnike njegovih spletnih strani.

Podjetje TARA bo zagotavljalo ažurnost podatkov, vsebovanih na teh spletnih straneh, z vso potrebno skrbnostjo, vendar za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti.
Uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Niti TARA niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali ne možnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

TARA si tudi pridržuje pravico, da spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. TARA ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

banner
banner
banner
 
banner